Taiwan Insurance Guaranty Fund.
Add : 9F., No.123, Sec. 2, Zhongxiao E. Rd., Taipei 10058, Taiwan (R.O.C.)
Tel : (02)2395-7088 Fax : (02)2395-7068